Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Forskningsfasiliteter

Forskningsfasiliteter

Forskningsaktivtetene på faggruppen for Geodynamikk og Bassengstudier bruker i stor grad instrumentering og infrastruktur ved Institutt for geovitenskap

Forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur ved Institutt for geovitenskap
Foto/ill.:
GEO

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk.

Laboratorier knyttet til faggruppen for Geodynamikk og Bassengstudier er: