Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Disputas

Disputas: John Muñoz-Barrera

Fredag 5. april disputerte Jhon Muñoz-Barrera for doktorgraden med avhandlingen «Tectono-stratigraphic model for high-displacement crustal normal faults on continental rifts». Professor Gianreto Manatschal fra Université de Strasbourg og professor Gwenn Peron-Pinvidic fra NTNU var opponenter, mens professor Harald James Walderhaug var internt medlem av komiteen. Disputasen ble ledet av professor Ritske Huismans. Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Robert Leslie Gawthorpe og professor Atle Rotevatn, begge ved Institutt for geovitenskap.

John
Foto/ill.:
Anders Bjørnsen Kulseng, UiB