Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier

Evaluering av Triassiske og Jurassiske hydrokarbonintervall i det sørvestre Barentshav

The figure shows an isopach map of one subunit of the Kobbe Formation in the SW Barents Sea.
The figure shows an isopach map of one subunit of the Kobbe Formation in the SW Barents Sea. The unit thickens along a linear trend perpendicular to the overall sediment transport direction in the northwestern part of the study area. Also note the differential thickness pattern that exists along the linear trend, telling us that there was a complex and differential subsidence pattern at the time of deposition.
Foto/ill.:
Tore Grane Klausen

Hovedinnhold

Prosjektet har som mål å bygge videre på den kunnskapen vi har om de tidlige til midtre Mesosoiske reservoar intervallene i det norske Barentshav, primært i sørvest. På grunn av store forskjeller i utformingen av disse intervallene bruker vi forskjellige metoder og forskningsfokus i vår studie.

 

Kobbe og Snadd formasjonene inneholder prograderende kontinentalhyller og strandlinjer. Ved å studere deres form, slik vi ser den i seismiske data, vil vi være i stand til å evaluere variabilitet og litologi. Nøyaktige målinger kan potensielt også avsløre avsetningstrender som kan knyttes mot progradasjonsmønster og delta avulsjon. Differensiell innsynking i bassenget vil gjenspeiles i den akkumulerte tykkelsen av delta klinoformer og disse kan dermed gi informasjon om avsetningsrom og bassengutforming ved dannelsen av individuelle klinoformer.

 

Den grunnmarine Stø formasjonen er et av de viktigste reservoarintervallene i Barentshavet. Nye oppdagelser i Johan Castberg og Hoop forkastningsområdet har flyttet fokus og interesse for reservoarkvalitet og arkitektur nordover fra Hammerfestbassenget. Dette prosjektet har som mål å forsterke forståelsen av avsetningsmiljø, sekvensstratigrafi og paleogeografiske modeller for denne formasjonen i Hoop forkastningsområdet gjennom analyser av kjernemateriell, potensielt også integrert med seismiske data.

 

Dette prosjektet er finansiert av Tullow Oil Plc Norge

 

Forskere

Tore Grane Klausen

William Helland-Hansen

Takemi Murase

Merethe Bryn