Hjem

Genetisk epidemiologi

Hovedinnhold

Forskningsgruppe for genetisk epidemiologi

Forskningsgruppe for genetisk epidemiologi arbeider med studier av biologiske årsaksmekanismer for kreft, medfødte misdannelser og cerebral parese, langtidsoppfølging av barn født med spesielle helseproblemer og metodeutvikling innenfor området genetisk epidemiologi.

Gruppen benytter helseregistre, helseundersøkelser og biobanker som datagrunnlag for forskningen, og vektlegger bruk av god epidemiologisk design og metode.

Forskningen skal avdekke muligheter for å forebygge sykdom og uheldige langtidskonsekvenser av sykdom.

Nyhet
mfc-mfc

Styrkeanalyser i Haplin: et verktøy for beregning av styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsanalyser basert på familietriader og uavhengige kontroller (oversatt fra engelsk)

Vi innfører et nytt programmeringsverktøy for å beregne styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsstudier. Beregningene er implementert i R-pakken Haplin og kan lett anvendes av forskere som ønsker å gjøre genetiske assosiasjonsanalyser i f.eks. MoBa eller Harvest. Artikkelen er publisert i...

FORSKNING | MEDISIN
Gravid kvinne.

Lengde på graviditet avgjør risiko for brystkreft

For hvert barn en kvinne føder før hun er 28 år så reduseres brystkreftfaren med 8 prosent. Denne beskyttelsen oppstår i uke 34 når brystene får beskjed om å lage melk.

Nyhet
illustrasjonsfoto

Lavere risiko for å få et barn med cerebral parese dersom foreldrene har høyere utdannelse

I en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Epidemiology fant vi at foreldre med høy utdannelse har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese både i Norge og Danmark.

Nyheter
old man walking.

Physical activity is independently associated with reduced mortality: 15-years follow-up of the Hordaland Health Study (HUSK)

Ei ny studie frå UiB viser at Hordalendingar som er fysisk aktive har lågare risiko for å døy enn andre – og at det faktisk ikkje er så mykje som skal til!

Nyhet
alcohol

The Norwegian student introductory week: who takes part, and is participation associated with better social integration and satisfaction among students?

I artikkelen fann me at dei som deltek i fadderveka som nye studentar er betre sosialt integrerte og meir nøgde med studiesituasjonen enn andre studentar.