Hjem
Genetisk epidemiologi

Prosjekter

Hovedinnhold

 • Kreftrisiko i familier med barn med medfødte misdannelser
 • Forhold under graviditet og fødselskarakteristika i relasjon til kreft blant barn og ungdom
 • Metabolsk syndrom og kreft
 • Folatmetabolisme og kreft
 • Svangerskap, arv og miljø (SAM-prosjektet). En populasjonsbasert kasus-kontrollstudie av barn født med leppe-ganespalte i perioden 1996-2001
 • Medfødte hjertemisdannelser i Norge - En nasjonal kohortstudie
 • Gjentagelsesrisiko for medfødte hjertemisdannelser i Danmark
 • Svangerskap og fødsel - betydning for funksjonsnivå i voksen alder. En longitudinell studie
 • Plutselig død - genetisk risiko. Å leve med økt familiær risiko for hjertesykdom, sårbarhet, mestring og forebygging: En tverrfaglig multisenterstudie
 • Langtidskonsekvenser av kreft blant barn og ungdom Beskrivelse
 • Langtidskonskvenser av spesifikke perinatale helseproblemer
 • Perinatale og sosiale risikofaktorer i relasjon til barnedødelighet i Norge
 • Statistiske modeller for genetiske assosiasjonsanalyser i triader og kasus-kontroll-data
 • Statistiske modeller for fostervekst og terminprediksjon
 • Langvarige kognitive og helsemessige konsekvenser av for tidlig fødsel Beskrivelse