Hjem
Genetisk epidemiologi

Kohorter og registre

Vi bruker følgende registre i vår forskning: