Hjem
Genetisk epidemiologi
NY PUBLIKASJON

Biomarkører relatert til ett-karbon metabolismen som potensielle risikofaktorer for distale kolorektale adenomer

Post doc. Stefan De Vogel har nylig publisert en artikkel i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, der han viser at høye plasmakonsentrasjoner av metionin, betain, og vitaminene B2 og B6 kan redusere risikoen for å utvikle kolorektale adenomer. I tillegg til B-vitaminer kan metylgruppegivere som metionin og betain spille en rolle i kolorektal kreftutvikling.

Artikkelen finner du her.