Hjem
Genetisk epidemiologi

Større brystkreftrisiko for mødre av barn med Down syndrom

Kvinner som føder barn med Down syndrom har 23 prosent større risiko for å få brystkreft. Dette viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet, Universitet i Bergen, Kreftregisteret og flere internasjonale forskningsinstanser.

Hovedinnhold

Resultatene fra undersøkelsene ble publisert 7 september på Folkehelseinstituttets nettsider.

Her finner du detaljert informasjon om undersøkelsen.