Hjem
Genetisk epidemiologi
NY PUBLIKASJON

Barnekreft-overlevere får oftere trygdeytelser

En ny studie fra IGS viser at overlevere etter kreft i ung alder (<25 år) får trygdeytelser fire ganger så ofte som den kreftfrie befolkningen.

Sara Ghaderi og hennes kolleger viste at overlevere etter kreft i ben og bløtdeler, hjerne og leukemier hadde størst risiko for sen-effekter og dermed opptak av trygdeytelser.

Sykdommer i nervesystemet og skader og forgiftninger var de hyppigste årsakene til trygdeytelser blant kreft-overleverne.

Les hele artikkelen i British Journal of Cancer.