Hjem
Genetisk epidemiologi
NY PUBLIKASJON

Kreft hos barn, ungdom, og unge voksne: en populasjonsbasert studie av endringer i risiko for kreftdød i løpet av 40 år i Norge

Stipendiat Sara Ghaderi har nylig publisert en artikkel i Cancer Causes and Control om forandringer i risikoen for kreftdødelighet blant individer under 25 år. Resultatene viser at forskjellen i dødelighet blant kreftpasientene og befolkningen for øvrig er blitt vesentlig redusert siden 1965.

Artikkelen finner du her.