Hjem
Genetisk epidemiologi

Isolert atrieflimmer blant yngre går i familier

I samarbeid med forskere ved Statens Serum Institut, København, har Nina Øyen nettopp publisert en studie i det internasjonalt anerkjente hjertetidsskriftet Journal of the American College of Cardiology som viser at risikoen for å utvikle hjerterytmeforstyrrelsen isolert forkammerflimmer eller atrieflimmer før 60 årsalder, er influert av hvorvidt andre i familien har hatt isolert forkammerflimmer. Spesielt hvis et familiemedlem i ung alder, eller flere slektninger har fått sykdommen, er ens egen risiko økt.

Mest hyppige form for hjerterytmeforstyrrelse

Atrieflimmer er den vanligste form for hjerterytmeforstyrrelse. Som oftest er ikke atrieflimmer isolert, men kommer som en følge av andre hjertesykdommer, diabetes eller stoffskiftesykdom. Imidlertid er årsaken til isolert atrieflimmer i hovedsak ukjent. Det spekuleres på om hard fysisk aktivitet eller betydelig inntak av alkohol kan utløse isolert atrieflimmer. Det er kjent at genfeil i gener som koder for proteiner som inngår i hjertemuskelcellenes oppbygging og tilhefting til hverandre, har blitt påvist hos en liten andel personer med isolert atrieflimmer, men betydningen av en familiehistorie på ens egen risiko for å utvikle isolert atrieflimmer, er ukjent. Generelt har personer over 40 år, en 20 % risiko for å utvikle atrieflimmer i løpet av livet, og nesten 7000 personer får denne sykdommen pr år i Danmark.  Komplikasjonene til atrieflimmer er alvorlige, det dreier som blodpropp til hjernen, utvikling av hjertesvikt og for tidlig død.

 

En undersøkelse basert på danske registerdata

Hvorvidt isolert atrieflimmer viser en opphopning i familier har aldri tidligere vært undersøkt i hel befolkning, grunnet manglende mulighet til å innsamle slike opplysninger. Men på bakgrunn av gode danske befolkningsbaserte registerdata, etablerte Øyen og medarbeidere en studiekohort på nesten 4 millioner personer født mellom 1950 og 2008. Blant disse identifiserte man personer med isolert atrieflimmer. Personene ble fulgt frem til første diagnose med isolert atrieflimmer.

 

Familiehistorie er assosiert med økt risiko for isolert atrieflimmer

Øyen og medarbeidere fant 9507 personer med isolert atrieflimmer. Generelt var hyppigheten av isolert atrieflimmer som hadde førstegradsslektninger med isolert atrieflimmer, 3.5 ganger høyere enn forventet. Den familiære opphopningen av atrieflimmer hos andregradsslektninger var generelt svakere enn det som ble observert blant førstegradsslektninger. Det å ha en førstegradsslektning med en isolert atrieflimmerdiagnose før 40 årsalderen var forbundet med en høyere risiko for isolert atrieflimmer enn det å ha en førstegradsslektning diagnostisert med isolert atrieflimmer senere i livet. Risikoen for isolert atrieflimmer blant yngre personer ble enda sterkere for personer under 30 år, dersom førstegradsslektningen fikk isolert atrieflimmer før fylte 30 år.

 

Forebygging av isolert atrieflimmer i familier

Resultatene fra denne studien peker på at noen personer er genetisk disponert for å få sykdommen, som det på sikt bør tas høyde for, i bestrebelsene for å identifisere yngre personer med risiko for isolert atrieflimmer.

 

Publikasjon

Øyen N, Ranthe MF, Carstensen L, Boyd HA, Olesen MS, Olesen SP, Wohlfahrt J, Melbye M.

Familial aggregation of lone atrial fibrillation in young persons. J Am Coll Cardiol 2012;60:917-21.

Les hele intervjuet i På Høyden.