Hjem
Genetisk epidemiologi
Hjertefeil og preeklampsi

Assosiasjon mellom preeklampsi hos mor og medfødt hjertefeil hos barnet

Prevalensen av alvorlige medfødte hjertefeil er høyere blant nyfødte barn etter svangerskap der mor hadde preeklampsi, særlig for preeklampsi som ble diagnostisert før svangerskapsuke 34.

stetoskopi av nyfødt baby
Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Dette viser en ny studie fra IGS, der Kristoffer Brodwall er førsteforfatter.