Hjem
Genetisk epidemiologi
Nyhet

Foreldres alder og risiko for leppespalte

Hvis begge foreldrene er gamle, øker risikoen leppespalter blant barna, men ikke hvis kun en av foreldrene er over 31 år (mødre) eller 34 år (fedre).

Leppespalte

Hovedinnhold

Stadig flere barn i høyinntektsland har foreldre som er eldre, og flere studier har antydet at risikoen for leppespalter henger sammen med foreldrenes alder. Vi har studert sammenhengen mellom foreldres alder og forekomsten av leppespalter blant omtrent 2.5 millioner fødsler i Norge fra 1967-2010. Cirka halvparten av barn født i denne perioden hadde mødre i alderen 24-31 år og fedre i alderen 26-34 år. Risikoen for å få et barn med spalte blant foreldre i denne gruppen var 1.15 per 1000. Våre funn tyder på at hvis kun en forelder er vesentlig eldre enn dette, vil ikke risikoen øke særlig. Hvis derimot begge foreldrene er gamle (40 år for mødre og 50 år for fedre), vil risikoen være 1.27 per 1000 eller høyere. 

Førsteforfatter bak artikkelen er Erik Berg. Hele artikkelen kan du lese her.