Hjem
Genetisk epidemiologi
Nyhet

Cerebral parese går i arv

Risiko for cerebral parese er økt hvis noen i familien allerede har tilstanden, og risikoen er større jo nærmere slektskap.

Gutt i rullestol
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Årsakene til cerebral parese (CP) er i de fleste tilfeller fortsatt et mysterium, men arv og genetikk har tidligere vært foreslått som medvirkende. Forskerne bak den studien undersøkte i hvilken grad CP ble gjentatt i familier. Ved hjelp av informasjon fra Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrå og diagnoseregistre fra NAV ble det laget ulike familiestrukturer og undersøkt risiko for gjentagelse av CP blant over 22000 tvillingpar, 1,8 millioner par av førstegradsslektninger, 1,7 millioner par av andregradsslektninger og 5,1 millioner par av tredjegradsslektninger. Funnene viste at gjentagelserisiko var større jo nærmere slektningene var, fra 15 ganger økt risiko for en co-tvilling av en CP rammet til 1,5 ganger økt risiko for et søskenbarn av en med CP. Dette er et arvemønster man ofte ser ved såkalt multifaktoriell arv der et komplisert samspill mellom flere gener og miljøet er underliggende.

Det originale og nyskapende med studien er at man innen en og samme befolkning har kunnet undersøke gjentagelsesrisiko for CP blant flere ulike typer slektninger. Studien er et viktig bidrag innen fagfeltet CP epidemiologi. Resultatene er også klinisk anvendelige da de kan brukes direkte til å rådgi gravide som har tilfeller av CP i familien. Dessuten vil metoden som ble utviklet til denne studien enkelt kunne benyttes til å studere gjentagelse av andre sjeldne tilstander innen familier.

Artikkelen har vunnet tre priser: Årets publikasjon 2014 ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, UiB, Årets publikasjon 2014 ved Medisinsk-Odontologisk fakultet, UiB og The Norwegian Epidemiological Association Publication of the Year award 2015.10.30

 Les hele artikkelen her.