Hjem
Genetisk epidemiologi

Nyhetsarkiv for Genetisk epidemiologi

Vi innfører et nytt programmeringsverktøy for å beregne styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsstudier. Beregningene er implementert i R-pakken Haplin og kan lett anvendes av forskere som ønsker å gjøre genetiske assosiasjonsanalyser i f.eks. MoBa eller Harvest. Artikkelen er publisert i BMC Bioinformatics.
I en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Epidemiology fant vi at foreldre med høy utdannelse har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese både i Norge og Danmark.
Ei ny studie frå UiB viser at Hordalendingar som er fysisk aktive har lågare risiko for å døy enn andre – og at det faktisk ikkje er så mykje som skal til!
Ei ny studie frå UiB viser at Hordalendingar som er fysisk aktive har lågare risiko for å døy enn andre – og at det faktisk ikkje er så mykje som skal til!
I artikkelen fann me at dei som deltek i fadderveka som nye studentar er betre sosialt integrerte og meir nøgde med studiesituasjonen enn andre studentar.
I en ny studie fra IGS publisert i Cancer studerte man alle individer født i Norge fra 1965 til 1985, og sammenlignet de som fikk kreft før fylte 25 år med de som ikke fikk det, i forhold til behov for økonomisk sosialhjelp, arbeidsledighet, inntekt og yrkesvalg.
En ny studie viser at mødre som har diabetes før de blir gravide, har fire ganger så stor risiko for å føde et barn med en hjertemisdannelse. Bedre diabetesbehandling har tilsynelatende ikke endret forekomsten.
En ny studie fra IGS publisert i British Journal of Cancer har undersøkt hele den mannlige befolkningen født i Norge i tidsrommet 1965 til 1985 og sammenlignet de som fikk en kreftdiagnose før fylte 25 år med de som ikke fikk det. Vi undersøkte i hvilken grad de fikk barn, giftet seg, og hvordan det gikk med barna deres.
En ny studie fra IGS viser ingen sammenheng mellom folsyrebruk før og under svangerskapet og risiko for kreft blant mor og barn. Studien inkluderte 430 000 kvinner og 690 000 barn i tidsrommet 1999-2010, og 3 780 kvinner og 800 barn utviklet kreft i løpet av oppfølgingstiden. Opplysninger om folsyrebruk og bruk av kosttilskudd ble hentet fra Medisinsk fødselsregister.
Risiko for cerebral parese er økt hvis noen i familien allerede har tilstanden, og risikoen er større jo nærmere slektskap.
Hvis begge foreldrene er gamle, øker risikoen leppespalter blant barna, men ikke hvis kun en av foreldrene er over 31 år (mødre) eller 34 år (fedre).
Prevalensen av alvorlige medfødte hjertefeil er høyere blant nyfødte barn etter svangerskap der mor hadde preeklampsi, særlig for preeklampsi som ble diagnostisert før svangerskapsuke 34.
En ny studie fra IGS viser at blant overlevere etter kreft i ung alder (<19 år) er det totalt sett en lavere andel som fullfører utdanning sammenlignet med den kreftfrie befolkningen.
Og det er ikke bare fordi flere velger abort når de får vite at noe er galt med fosteret.
En ny studie fra Me-Can (Metabolic Syndrome and Cancer) prosjektet som involverer store helseundersøkelser fra Norge, Sverige og Østerrike, viser at høye nivåer av en metabolsk risiko-score er assosiert med en økt kreftrisiko både blant menn og kvinner. Den høyeste risikoøkningen ble funnet for nyrekreft og leverkreft blant menn og for livmorkreft og kreft i bukspyttkjertelen blant kvinner.... Les mer
Øystein Ariansen Haaland er medforfatter på artikkelen "Carotid intima-media thickness - a potential predictor for rupture risk of intracranial aneurysms" som er publisert i International Journal of Stroke. Studien sammenligner pasienter med ikke-rumperte aneurismer og pasienter med aneurismer som har sprukket og forårsaket en hjernehinneblødning. Det ble funnet at carotisarteriens intima-media... Les mer

Sider