Hjem

Gender and Pentecostal Christianity

Hovedinnhold

Zion church Chimoio

Gender and Pentecostalism Research Group (GenPent) arbeider med etnografisk og globalt komparative forskningsprosjekter i grenselandet mellom kultur, religion og politisk økonomi. Selv om gruppen omfatter studenter og forskere som arbeider i ulike deler av verden, er de to store komparative regionene Melanesia og Afrika sør for Sahara. Hovedmålet er å utvikle en analytisk modell for hvordan kjønn kan brukes i en forståelse av den ekstreme appell og vekst av pinsemenigheter. Dette fokuset har en mer symbolsk orientert analyse av hva kjønn er, hvordan det strukturerer kosmologier og hvordan det former ulike praksis for slike kristne bevegelser. For mer informasjon om vårt RCN finansierte forskningsprosjekt, deltakere og aktiviteter se prosjektets nettsider

 

 

Medlemmer

•Ruy Blanes    •Annelin Eriksen    •Michelle MacCarthy    •Tom Mountjoy