Hjem
Geokjemi & Geobiologi

Djupmarine sediment

Å utforska den djupe biosfære

Hovedinnhold

Den djupe biosfæra er framleis lite forstått, sjølv om den spelar ei stor rolle i geokjemien av jordas overflate og undergrunn.

Vår gruppe kombinerar geokjemi med mikrobiologiske teknikkar for å studera mikrobiologiske økosystem i djup marine sediment kjernar frå Norske-Grønlandshavet. Me studerer sediment som er påverka av hydrotermal aktivitet og djup marint pelagisk sediment, og brukar laboratorium om bord på forskingsfartøy og på land for geokjemisk karakterisering av porevæsker. Mikrobiologiske analysar vært gjort i tett samarbeid med våre kollegaer frå Institutt for Biovitenskap

Forskinga vært utført under BFS prosjekt tildelt Dr. Steffen Leth Jørgensen og Arbeidspakke 5 under K.G. Jebsen-senter for Dyphavsforskning «Geokjemiske energilandskaper og liv».