Hjem
Geokjemi & Geobiologi

Marine fasilitetar

Hovedinnhold

Me har tilgang til:

  • Forskingsfartøyet G.O. Sars som er deleigd av Havforskingsinstituttet og Universitetet i Bergen
  • ROV, Ægir 6000 som er ein del av Norwegian Marine Robotics Facility (NORMAR). Kan dykke ned til 6000 meters djup
  • 3000 meter Hugin Kongsberg AUV utstyrt med syntetisk blending sonar og multistråle ekkolodd for høg oppløyseleg avbilding av havbotn
  • Marint kjernetakingsinstrument, inkludert 5 meter lang kjernetakar med temperaturloggar