Hjem
Geofysikk

Fasiliteter

Forskningsaktiviteter i Geodynamikkgruppen er i stor grad basert på teknisk instrumentering og infrastruktur tilgjengelig ved Institutt for geovitenskap.