Hjem
Geofysikk
Prosjekt

GoNorth

GoNorth (Geosciences in the northern Arctic) er et norsk program for geofaglig utforskning av Polhavet. 13 norske institusjoner er med, og det arbeides mot bredt internasjonalt samarbeid.

GoNorth illustrasjon
Foreløpig skisse for toktprogram. 1) Nord-marginen av Svalbard med Kronprins Haakon i 2021. 2) Gakkel-ryggen; to-skips tokt, Kronprins Haakon og Polarstern, AWI i 2023. 3) Morris Jesup Rise; to-skips tokt, Kronprins Haakon og Oden, Sveriges sjøfartsverk, 2025.
Foto/ill.:
Rolf Mjelde, UiB

Hovedinnhold

GoNorth har utviklet et omfattende vitenskapelig program, sentrert rundt 3 geovitenskapelige arbeidspakker; utviklingen av Svalbards nord-margin, havbunnsspredningsprosessene langs Gakkel-ryggen og områdets klimahistorie. I tillegg er der arbeidspakker for teknologi, oseanografi og biologi.

GoNorth har foreløpig ikke midler til forskning, men fikk i 2020 støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Utdanningsdepartementet til å utvikle tre tokt i Polhavet, det første med Kronprins Haakon i 2021.

Finansieringsmodellen har tre elementer; datainnsamling for ulike direktorat, frie forskningsmidler og industrisamarbeid.

GoNorth ledes av Gunnar Sand, SINTEF, og fra geofysikkgruppen, GEO, UiB, deltar Rolf Mjelde (som er med i GoNorths ledergruppe), Tor Arne Johansen og Kuvvet Atakan. Rolf Birger Pedersen er UiBs representant i styringsgruppen.