Hjem
Geofysikk

Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN)

Hovedinnhold

Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) består av 34 seismiske stasjoner plassert i Norge og på de norske arktiske øyer. De fleste av stasjonene sender data i reell-tid og data blir behandlet sammen for å detektere og lokalisere jordskjelv i Norge og nærliggende områder. Dataene fra nettverket blir også brukt i vitenskapelige studier for bedre å forstå fordeling og årsaker til seismisitet i tillegg til jordas struktur.

Hovedansvaret for drift av nettverket og data-analyse er ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen. NORSAR har en under-kontrakt for å delta i data prosessering og for å bidra med data fra utvalgte stasjoner.