Hjem

Globalisering og utvikling

Illustrasjonsbilder

Viktige problemstillinger det forskes på er

Hvordan forholdet stat-samfunn er utformet?

Hvordan påvirker statlig organisering mulighetene for demokratisering og folkelig mobilisering i disse landene?

Hvordan utforming og gjennomføring av offentlig politikk på ulike felter er knyttet til makten i administrative systemer.

Les mer om forskningsprofilen her.

Forsknings- og veiledningsseminar

Tirsdag 10.15 -12.00 og fredag 12.15 - 12.00, seminarrommet i 2. etg. i Christiesgate 17.

Nye studenter er velkomne, men merk at denne forskningsgruppen kun organiserer seminarer for forskningsfelt (AORG322) og forskningsdesign (AORG323) i vårsemesteret.

Arbeidsspråket er engelsk.