Hjem
Globalisering og utvikling

SANORD

SANORD er en sammenslutning av institusjoner for høyere utdanning og forskning. Målsettingen er å fremme strategisk, multilateralt akademisk samarbeid mellom institusjoner i Norden og det sørlige Afrikas regioner.

Hovedinnhold

Medlemmene i Globalisering og Utviklings-gruppen har vært medvirkende i å etablere The Southern African-Nordic Centre (SANORD).

For å lese mer om dette prosjektet, gå inn på sanord.uwc.ac.za