Hjem
Globalisering og utvikling

Aktuelle problemstillinger for masteroppgaven

En viktig målsetting for aktiviteten i forskergruppen er å styrke forskningen på de aktuelle felt. I dette arbeidet er mastergradstudentene viktige.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen har et særskilt ansvar for instituttets engelskspråklige masterprogram (MPA). Men også norske masterstudenter inviteres til å delta og ta kontakt med gruppemedlemmer om tema for masteroppgave. Noen forslag kan være:

 

  • Lokaldemokrati, deltakelse og tjenesteytelse innenfor ulike sektorer
  • Iverksetting av offentlig politikk (utdanning, helse osv.)
  • Administrative reformer og New Public Management
  • Ulike profesjoners rolle i utvalgte land i Sør (lærere, leger, ingeniører, agronomer)
  • Demokratiske konstitusjoner/ byråkratiteori og administrative prosesser i utviklingsland
  • Administrative kulturer i spesifikke land
  • Tillit til offentlige institusjoner
  • Bistand og institusjonsbygging (f.eks. ved hjelp av norske offentlige etater)
  • Administrativ kompetanse i utviklingsland
  • Multilaterale organisasjoners rolle, globaliseringsprosesser