Hjem
Globale helseprioriteringer
News

Carl Tollef Solberg intervjuet av På Høyden

I januar disputerte Solberg, stipendiat i globale helseprioriteringer, med den tverrfaglige avhandlingen «Evaluating Deaths. Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health». Hans arbeid har vakt stor interesse - både i og utenfor fagmiljøet. På Høyden har intervjuet Solberg om hvilke dødsfall som er verst, og hvem døden er verst for. I dette intervjuet kan du lese om hans refleksjoner rundt dette: http://pahoyden.no/2018/05/han-forsker-pa-de-verste-dodsfallene

Carl Tollef Solberg
Foto/ill.:
På Høyden

Hovedinnhold