Hjem
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Hovedinnhold

Globale helseprioriteringer var hovedforskningsgruppen ved Fagområde for etikk og helseøkonomi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. I juni 2019, rollen til forskningsgruppen ble tatt over av Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS).

For mer informsajon, ta kontakt med bceps@uib.no

Fagområde for etikk og helseøkonomi
Overlege Danielssens Hus
Årstadveien 21
5020 Bergen