Hjem

Ekstremofiler og bioteknologi

Hovedinnhold

The hidden world

Vi arbeider med et spekter av ekstremofile mikroorganismer og deres diversitet; varmetilpassede (termofile) og syretilpassede  (acidofile) metanoksyderende bakterier, Archaea, ekstreme halofiler, obligate anaerober, og hyperstabile enzymer fra termofile mikrober med potensial for industrielle anvendelser. Fysiologiske, genomrelaterte og molekylære aspekter studeres. Vi har ofte utenlandske gjestestudenter og gjesteforskere, og deltar i et aktivt internasjonalt nettverk

Les mer på vår engelske side.