Hjem
Forskningsgruppe for svangerskap, fosterutvikling og fødsel

Hovedinnhold

Hans Jørgen Guthe er spesialist i barnesykdommer og jobber som overlege ved Nyfødtintensiv på Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Han har en 20% stilling som universitetslektor ved Ferdighetssenteret, Universitetet i Bergen og underviser medisinstudenter innen pediatri. I 2016 forsvarte han ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Transcapillary fluid balance in children. Methodology and new clinical studies", basert på kliniske studier med voksne og friske barn, samt syke nyfødte. I klinikken er han involvert i flere kliniske studier innen prematuritet og nyfødtresuscitering.

Han er glad i å gå på ski i fjellet, helst hele året.

 

Ta gjerne kontakt på:

hjgu@helse-bergen.no

Hans.Guthe@uib.no