Hjem
Forskningsgruppe for svangerskap, fosterutvikling og fødsel

Hovedinnhold

 

Elham Baghestan er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og jobber 50 % som overlege ved fødeavdelingen, Kvinneklinikken i Bergen og 50 % som førsteamanuensis ved universitetet i Bergen ved K2 instituttet. Hun disputerte i 2012 med epidemiologisk studie på obstetriske sfinkterskader i Norge basert på data fra Medisinsk fødselsregister. Med sine mange års kliniske erfaring fra obstetrikk jobber hun med forskningsprosjekter med spesielt fokus på bekkenbunnsskader, fødsels- og svangerskapskomplikasjoner og epidemiologi. Hun er biveileder for tre PhD-stipendiater og samarbeider med en stor nordisk forskningsgruppe (NOSS) som ser på sjeldne svangerskaps og fødselskomplikasjoner. Hun underviser medisinstudenter og er semesterstyreleder for MED9.

 

Elham Baghestan is specialist in gynecology and obstetrics. She works 50 % as consultant at Haukeland university hospital and 50 % as associated professor at the University of Bergen at K2 institute. She took her PhD-degree in 2012 “epidemiological aspects of obstetric anal sphincter injuries in Norway”. Inspired by her expertise in obstetrics, she works with research projects focusing on pelvic floor injuries in women, epidemiology and pregnancy complications. She is co-supervising three PhD students and works with a Nordic research group (NOSS) looking at rare pregnancy complications. She teaches medical students and is the leader of 9th semester board at the University of Bergen.