Hjem
Forskningsgruppe for svangerskap, fosterutvikling og fødsel
Fødselslege, professor

Nils-Halvdan Morken

Nils-Halvdan Morken
Foto/ill.:
FHI

Hovedinnhold

 

Nils-Halvdan Morken

Nils-Halvdan Morken er professor ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen og overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Haukeland universitetssjukehus. Han er utdannet cand. med. fra Universitetet i Oslo i 1995 og spesialiserte seg i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2003. Han disputerte ved Sahlgrenska Akademiet, Universitetet i Gøteborg i 2008 på en avhandling om Folkehelseeffekter av for tidlig fødsel og var gjesteforsker ved National Institute of Health i North-Carolina, USA fra 2012 til 2013. Nils-Halvdan Morken er involvert i prosjekter som benytter register- og kohortdata med familiebasert datastruktur for å studere fødselsutfall, perinatale og langsiktige konsekvenser av graviditet og fødsel. Han er knyttet til Senter for Fruktbarhet og Helse ved Folkehelseinstituttet, er involvert i et ERC Advanced Grant om mors langtidshelse (2019-2024), er fra 2015 medredaktør i AOGS og har siden 2016 sittet i styret i Norsk Gynekologisk Forening, først som vitenskapelig sekretær (2016-2017), siden som leder (2018-2019) og er fra 2020 nestleder.

 

E-mail: Nils-Halvdan.Morken@uib.no