Hjem
Forskningsgruppe for svangerskap, fosterutvikling og fødsel

Conimpreg studiet

Befruktning-implantasjon og senere utvikling – En longitudinell studie fra forforståelse til tidlig barndom: hvordan unnfangelse, implantasjon og føtal veksthastighet bestemmer svangerskapets varighet og barnets utvikling, og hvordan foreldre- og miljøfaktorer endrer disse elementene for et livsløp.

Hovedinnhold

Livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes og overvekt vokser til en global epidemi, og derfor en prioritert agenda for Verdens helseorganisasjon. Nylig har det blitt stadig tydeligere at livsløpene for helse og sykdom allerede er betinget under fosterutviklingen. Mors helse og ernæring i peri-konsepsjonsperioden antas å påvirke graviditetsutviklingen og den senere helsen til barnet. Å fremskaffe bevis for hvordan mors kroppssammensetning, søvn og fysisk aktivitet påvirker den intrauterin utviklingen vil utgjøre grunnlaget for å gå inn for spesifikke og enkle råd om livsstil som kan betinge et sunnere livsløp både for det forventede barnet og moren. CONIMPREG er et sammensatt forskningsprogram som startet i 2014. Målet er å følge 370 kvinner (og deres partnere) fra før graviditet til fødsel, med oppfølging av barna ved fylte 5 år. Før befruktning måles fysisk aktivitet og søvn, ernæring vurderes, kroppsandel og sammensetning måles, og prøver tas fra blod, spytt, hår og negler. Noen av vurderingene gjentas tre ganger under svangerskapet og ved fødselen når placentabiopsier, navlestrengsblod, navlestrengsbiopsi, neonatalt spytt, hår og negl legges til. Eggløsning og implantasjon overvåkes med daglige urinprøver frem til positiv graviditetstest. Fosterutviklingen overvåkes under graviditet ved hjelp av ultralydbiometri og sirkulasjonsvurdering. I tillegg til å gi fysisk og ernæringsmessig informasjon fra foreldrene, følges vitaminstatus og monokarbonmetabolitter, med en genom-omfattende vurdering inkludert epigenetikk, xenobiotika og proteomisk analyse av urin etter unnfangelse. Conimpreg-prosjektet samarbeider med Bergen Søvn og Kronobiologinettverk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.