Hjem
Forskningsgruppe for svangerskap, fosterutvikling og fødsel
Publikasjon

Shoulder dystocia by severity in families: A nationwide population study.

Hovedinnhold

Nylig publiserte gruppen artikkel Shoulder dystocia by severity in families: A nationwide population study, med Svein Rasmussen, Cathrine Ebbing C, Elham Baghestan. Lorentz Linde som forfattere. AGOGS 2024

Vi hadde som mål å vurdere gjentakelsesrisikoen for skulderdystoki etter alvorlighetsgrad hos samme kvinne og mellom generasjoner på både mors og fars side. Vi vurderte også sannsynligheten for en ny fødsel og planlagt keisersnitt etter skulderdystoki.