Hjem

GRUNNPED

Hovedinnhold

books

Gruppeleder:
Professor Line Hilt

Kontakt oss:
Grunnped: Pedagogiske grunnspørsmål
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christies gate 13
N-5015 Bergen

Tel: 55 58 48 45 / 452 59 495
E-post: Line.Hilt@uib.no

Grunnped er en forskergruppe i allmenn pedagogikk som har sin forankring primært i humaniora, men også i samfunnsfagene. Med utgangspunkt i historiske, filosofiske, kulturelle og antropologiske perspektiver drøftes grunnproblemer om mål, innhold og virkemidler i pedagogisk teori og virksomhet. Forskergruppen tar human- og samfunnsvitenskapene til hjelp for utvikling av innsikter i pedagogiske problemstillinger av samfunnsmessig relevans, som forholdet mellom likhet og rettferdighet, godt og ondt, statsmakt og foreldrerett, kultur og religion, menneske og miljø. Slik forskning vil kunne bidra i ordskifte om hva som normativt bør være opplæringens oppgaver og funksjon i dagens og fremtidens samfunn, og i den forbindelse kritisk kunne drøfte spenninger mellom ulike verdier og interesser, gjennom blant annet analyser av grunnbegreper som danning, læring og oppdragelse.