Hjem

Forskergruppen Den gudfryktige staten

Hovedinnhold

En auto da fe

Den gudfryktige staten er en tverrfaglig og internasjonal forskergruppe som samler forskere med interesse for forholdet mellom stat, religion, tro, og sosial kontroll.

Forskergruppen arrangerer tverrfaglige tekstdiskusjoner og manuskriptseminarer og danner utgangspunkt for felles prosjekter og faglige aktiviteter med partnere innenfor og utenfor UiB. Sentralt i arbeidet står the Early Modern Inquisition Database (EMID), og en ny database over trolldomssaker i Danmark-Norge. 

Koordinator: Professor Gunnar Winsnes Knutsen

Forskergruppens medlemmer:

Professor Geir Atle Ersland (UiB)

Lektor Louise Nyholm Kallestrup (SDU – Odense)

Professor Gunnar Winsnes Knutsen (UiB)

Professor Kyrre Kverndokk (UiB)

Professor María Jesús Zamora Calvo  (UAM – Madrid)