Hjem

Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft

Hovedinnhold

Gynekologisk kreft forskningsgruppe 2023

Forskningsgruppen fokuserer på klinisk og translasjonell forskning innen gynekologisk kreft, med et spesielt fokus på livmorkreft og livmorhalskreft. 

Gruppen ledes av Professor Camilla Krakstad

Les mer på våre engelske sider.

 

Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft er en multidisiplinær gruppe og arbeider for å forbedre behandling for kvinner med gynekologisk kreft. Vi har bidratt til flere viktige gjennombrudd innen molekylær profilering av spesielt endometriekreft (livmorkreft) og livmorhalskreft. 

Vi har identifisert flere potensielle biomarkører som bedre kan identifisere pasienter for mer individualisert behandling. Vi utvikler også avanserte 3D cellemodeller. Disse modellene er viktige verktøy for å gjennomføre funksjonelle studier og for å evaluere hvordan ulike genetiske kreftformer responderer på ulike behandlinger.

Gruppen mottar støtte fra Norges forskningsråd, Den norske kreftforening, Helse Vest, UiB og Trond Mohn forskningsstiftelse