Hjem

Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft

Hovedinnhold

bergen_gynecologic_cancer_research_group_illustration

For å forbedre behandlingen av gynekologisk kreft har det blitt lagt en stor innsats for å utføre omfattende molekylær profilering, både globalt, som TCGA-initiativet https://cancergenome.nih.gov/, men også av individuelle forskningsgrupper. Bergen forskningsruppe for gynekologisk kreft har bidratt til flere viktige gjennombrudd innen molekylær profilering av spesielt endometriekreft. Parallelt har flere potensielle biomarkører blitt identifisert av oss og andre, som bedre kan selektere pasienter for mer individualisert behandling. Denne kunnskapen har imidlertid hatt liten effekt på dagens behandlingspraksis. Fremskrittene i molekylær kunnskap må følges av funksjonelle studier for både effekt av spesifikke molekylære forandringer (mutasjoner, amplifikasjoner / delesjoner eller translatoriske endringer) og potensiell sammenheng mellom en bestemt biomarkør og respons på behandling av legemidler. Vår forskningsgruppe fokuserer på å utvide vår kunnskap om molekylære endringer i gynekologiske kreftformer og sikte på å utføre funksjonelle studier for å bistå klinisk gjennomføring av relevante funn.

Gruppen ledes av Professor Camilla Krakstad. 

 

Finansiering:

Forskningsrådet, Kreftforeningen, Helse Vest, UIB og Bergen forskningsstiftelse.

Samarbeidspartnere:

Gruppen samarbeider med Harvard, Dana Farber Cancer Institute og MIT for å oppnå global karakterisering av molekylære endringer i metastatisk gynekologisk kreft.