Hjem
Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft

Molekylær karakterisering av metastatisk endometriecancer

Hovedinnhold

Behandling av metastasert kreft er en stor utfordring i kreftbehandling. I denne studien fokuserer vi på endometriekreft, den vanligste gynekologiske krefttypen i Norge og den vestlige delen av verden. Vi har som mål å beskrive genetiske endringer, og å sammenligne den primære svulsten med metastaser hos kvinner med sykdomspredning. Dette ved hjelp av neste generasjons sekvenseringsverktøy (exome-sekvensering). En oppsiktsvekkende heterogenitet ble observert mellom biopsier av parede primære svulster og metastaser fra samme pasient, hvor bare halvparten av mutasjonene er felles i to biopsier -i gjennomsnitt. Når man definerer paret av mutasjoner i hver biopsi, kan et slektstre av den evolusjonære historien til endometriekreft avsløre informasjon om hvordan metastaser utvikler seg. Den nåværende modellen antyder at metastaserende endometriekreft stammer fra én enkelt grunnleggende subpopulasjon av primærtumoren. Denne studien utføres i nært samarbeid med ekspertforskere ved Broad Institute, Boston, USA.

Mer informasjon: The genomic landscape and evolution of endometrial carcinoma progression and abdominopelvic metastasis, Nature Genetics (2016). DOI: 10.1038/ng.3602