Hjem
Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft

Funksjonell imaging for individualisert behandling av livmorkreft

Preoperativ F18FDG PET-CT og MRI i en pasient med endometriekreft (piler). PET-CT kombinerer anatomisk informasjon (CT) med metabolsk informasjon (PET), og tumor i endometriet har typisk høyere metabolsk aktivitet sammenlignet med omkringliggende vev.
Preoperativ F18FDG PET-CT og MRI i en pasient med endometriekreft (piler). PET-CT kombinerer anatomisk informasjon (CT) med metabolsk informasjon (PET), og tumor i endometriet har typisk høyere metabolsk aktivitet sammenlignet med omkringliggende vev. I konvensjonell diagnostisk T2-vektet MRI er tumor i endometriet avbildet som hyperintense sammenlignet med omkringliggende myometrium. Fra dynamisk contrast (DCE-) MRI, kan man få funksjonell informasjon om, f. eks blodflow i tumor.
Foto/ill.:
Forskningsgruppe for gynekologiske kreftsykdommer, Bergen

Hovedinnhold

Dette prosjektet fokuserer på verdien av preoperativ avansert funksjonell bildebehandling for å gi funksjonelle og morfologiske svulstkarakteristikker som er relevante for behandling og prognose i endometriekreft. En unik pasientserie som prospektivt blir utsatt for preoperativ funksjonell bildebehandling ved magnetisk resonans imaging (MRI) og positronutslipp tomografi (PET) - computertomografi (CT) i løpet av 2009-2016, vil bli studert. Parallelt vil preklinisk PET-CT utført sekvensielt av en ortotopisk livmorkreft-musemodell bli undersøkt i forløpet av tumorprogresjon og metastase. Funksjonelle bildefunn i pasientene og dyremodellen vil bli utforsket i forhold til kirurgiske staging-resultater, utfall og histologiske og molekylære markører. Prosjektet tar sikte på å 1) Utforske funksjonelle bildefunn, dvs. potensielle bildebehandlingsbiomarkører som predikerer avansert tumorstadium, metastaser og redusert overlevelse i livmorhalskreft. 2) Validere og sammenligne disse billeddannende biomarkørene med etablerte histomorfologiske og molekylære biomarkører i livmorkreft og til slutt; 3) Implementere disse billeddannende biomarkørene i preoperativ risikostratifisering, for å muliggjøre bedre skreddersydd og individualisert behandling av livmorhalskreft.

Dette prosjektet er i samarbeid med Prof Ingfrid S Haldorsen. https://www.uib.no/en/rg/abdimaging