Hjem
Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft

Molekylære endringer i livmorkreft

Her2-ekspresjon i endometriekreft
Foto/ill.:
Forskningsgruppe for gynekologiske kreftsykdommer, Bergen

Hovedinnhold

De overordnede målene med denne studien er å identifisere molekylære endringer som kan vise veien til nye behandlingsstrategier i livmorhalskreft, samt å avsløre potensielle biaser introdusert i prosessen med å avdekke molekylære endringer ved molekylærprofileringsteknikker som krever høyt tumorcelleinnhold.

Prosjektet har som mål å identifisere kandidatproteinmarkører (for eksempel HER2, p53) og å evaluere deres potensial som prognostiske og / eller prediktive markører som styrer behandling av livmorkreft. Ekspresjonen av kandidatmarkører er knyttet til kliniske trekk og transkripsjonsprofiler både i endometrie- og livmorkreft. I tillegg sammenlignes proteinekspresjonssmønstre i primære og samsvarende metastaserende endometriekreft-lesjoner.