Hjem
Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft

Hormonreseptorer i endometriekreft

Ekspresjon av PR i primære og metastatiske lesjoner
Foto/ill.:
Forskningsgruppe for gynekologiske kreftsykdommer, Bergen

Hovedinnhold

Endometriet er svært hormonfølsomt og uttrykker både østrogen og progesteronreseptorer. I endometriet hemmer progesteron den vekstfremmende effekten av østrogen, og induserer differensiering. Pasienter med høyt plasmaøstrogen og / eller lavt progesteron har økt risiko for endometriecancer, da østrogenets vekstfremmende effekt ikke balanseres av progesterondrevet differensiering. Flere studier har vist at ER og PR-status er viktige prognostiske biomarkører, og predikerer også respons på antihormonell behandling i endometriekreft. Vi har nylig identifisert at også AR har prognostisk innvirkning, og kan potensielt være et attraktivt terapeutisk mål. I dette prosjektet undersøker vi potensialet for faktorer relatert til hormonsignalering, som biomarkører i endometriekreft, og relaterer ekspresjon av disse markørene med klinisk fenotype og endringer i genuttrykk. Vi undersøker også endringer i uttrykk for disse markørene fra primære til metastatiske lesjoner. Det er ingen godkjente målrettede behandlinger, utover hormonell behandling for pasienter med endometriekreft. Derfor er karakterisering av metastasiske lesjoner, identifisering av nye biomarkører og potensielle terapeutiske mål både i primære og metastatiske lesjoner viktig for å forbedre behandlingen for disse pasientene.