Hjem

Haavik laboratorium

Hovedinnhold

Fargerik hjerne

Haavik laboratoriet er del av neurotargeting forskningsgruppen ved Institutt for biomedisin.

Vi er et internasjonalt forskningslaboratoriet og vår arbeidsspråk er hovedsakelig engelsk. Vennligst besøk våre engelske sider for å lære mer om vår forskningsaktivitet.

Foto: colorbox.no

Forskningsprosjekt
PRIME logo

Forskningsprosjekt om insulinrelaterte mekanismer som er felles for lidelser i kropp og hjerne

Et viktig forskningsinitiativ skal utforske hvordan vanlige molekylære mekanismer kan knytte stoffskiftesykdommer, spesielt type 2-diabetes og overvekt, til hjerneforstyrrelser som Alzheimers sykdom, tvangslidelser og autismespekterforstyrrelser. Professorene Jan Haavik og Aurora Martinez ved...

Årets publikasjon 2020
Bilde av publikasjonen

Forskningsgruppen for Nevrotargeting tildeles pris for Årets Publikasjon 2020

Det er sjelden med fundamentalt nye oppdagelser i biologi eller medisin. Den nevnte artikkelen er et eksempel på en slik oppdagelse. Funnene i denne studien kan snart bli å finne i standard lærebøker i biokjemi og fysiologi.