Hjem

Haavik laboratorium

Hovedinnhold

Brain

Haavik laboratoriet er del av neurotargeting forskningsgruppen ved Institutt for biomedisin.

Vi er et internasjonalt forskningslaboratoriet og vår arbeidsspråk er hovedsakelig engelsk. Vennligst besøk våre engelske sider for å lære mer om vår forskningsaktivitet.

Foto: Gyrid Nygård

Nyhet | Forskning
To glass med brus

Inntak av brus under svangerskapet knyttes til ADHD-symptomer hos 8-åringer

En ny studie fra UiB viser at barn av mødre som drikker brus hver dag under svangerskapet har mer ADHD-symptomer ved 8-års alder.

NYHET | FORSKNING OG INNOVASJON
Junior Reaction Optimization

Kombinerer fagfelt i innovative prosjekter

To nye forskningsprosjekter kombinerer maskinlæring, kunstig intelligens og bioteknologi med fagfelt som nevropsykiatri, nanoteknologi og kjemi. Med radikale og eksperimentelle metoder vil forskerne kunne utvikle nye legemidler og bedre pasientbehandling.

Forskningsprosjekt
PRIME logo

Forskningsprosjekt om insulinrelaterte mekanismer som er felles for lidelser i kropp og hjerne

Et viktig forskningsinitiativ skal utforske hvordan vanlige molekylære mekanismer kan knytte stoffskiftesykdommer, spesielt type 2-diabetes og overvekt, til hjerneforstyrrelser som Alzheimers sykdom, tvangslidelser og autismespekterforstyrrelser. Professorene Jan Haavik og Aurora Martinez ved...

Årets publikasjon 2020
Bilde av publikasjonen

Forskningsgruppen for Nevrotargeting tildeles pris for Årets Publikasjon 2020

Det er sjelden med fundamentalt nye oppdagelser i biologi eller medisin. Den nevnte artikkelen er et eksempel på en slik oppdagelse. Funnene i denne studien kan snart bli å finne i standard lærebøker i biokjemi og fysiologi.