Hjem

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Luftfoto av sykehuset

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) er et universitetssykehus i Bergen. Legestudentene ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen, har sin første kliniske termin på HDS i det tredje studieåret. Et 4 ukers Grunnkurs etterfølges av en 10 uker klinisk termin. A-kullet begynner på Haraldsplass i januar og B-kullet i august.