Hjem

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sjef i eget liv - en bok om kognitiv terapi

Hertervig Forlag 2004

Ingvard Wilhelmsen

„Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi“

Hertervig Forlag AS 2004     ISBN 82-92023-18-6

157 sider

 

Dersom noen skal være sjef i ditt liv, må det være deg selv. Forutsetningen for å utøve denne lederrollen på en god måte er at dine holdninger til de grunnleggende temaene i livet er på plass. Synet vi har på oss selv, andre mennesker, fortiden, døden og verden avgjør hvilke automatiske tanker og følelser vi opplever i en gitt situasjon. Hva styrer mine følelser? Hvordan kan jeg finne mine grunnholdninger? Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg? Disse spørsmålene belyses ut fra kognitiv terapi, en av de best dokumenterte og effektive samtaleformer innen psykiatri og psykologi. Du kan ikke stole på dine tanker eller følelser. Er du en katastrofetenker, vil dine konklusjoner regelmessig være feilaktige, og selv om du er sjalu behøver ikke det bety at din partner har noen på si. Veien ut av sosial angst, panikklidelse, hypokondri, tvangslidelse, spiseforstyrrelser og depresjon beskrives ved hjelp av pasienthistorier. I egne kapitler beskrives teknikker som kan hjelpe oss å identifisere, teste og endre våre grunnleggende holdninger. Boken retter seg til terapeuter, pasienter, personer i lederstillinger og folk flest. Boken kan hjelpe deg å finne, og beholde, den gode balanser mellom aktivitet og hvile, arbeid og fritid, nærhet og distanse, yte og nyte.

 

DEL I:  PASIENTHISTORIER

1  ”Hva er prosjektet ditt?”

2  Ekte og tenkte problemer

3  Fortidens skygger og sår

4  Menneskesyn og selvbilde

5  Verden og de andre

6  Døden og livet

7  Fremtiden

8  Perfeksjonisme

 

DEL II:  DIAGNOSER

9  Vanlige diagnoser

     Sosiale fobier

     Panikklidelse

     Hypokondrisk lidelse

     Generalisert angstlidelse

     Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)

     Spesifikke fobier

     Spiseforstyrrelser

     Affektive lidelser (stemningslidelser)

 

DEL III:  TERAPEUTISKE TEKNIKKER

10  Teknikker for å identifisere tanker og holdninger

11  Tekniker for å teste tanker og holdninger

12  Teknikker for å endre tanker og atferd

 

Oppsummering

Appendix

Litteratur                                           Boken er kommet i 6 opplag.