Hjem

Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning

Hovedinnhold

Solstrand Fjordhotell fasade

Kvalitativ fenomenologisk forskning har de siste tiårene fått relativt stort gjennomslag innen helsefag som sykepleie, vernepleie, fysioterapi og ergoterapi. En mulig årsak til dette er at forskningen er «praksisnær» i den forstand at den tar opp problemer knyttet til pasienters/klienters/brukeres og helsearbeideres erfaringer. Dette er tema som har stor relevans for klinisk virksomhet og som derfor kan få konsekvenser for hvordan helsearbeidere forstår, møter og ivaretar mennesker med ulik grad av helsesvikt.

I tillegg til å bidra til økt kunnskap om pasienters og helsearbeideres erfaringer, vil denne forskningen også bidra til en dypere forståelse for den kvalitative forskningens muligheter og grenser, fordi den eksplisitt diskuterer forskningens filosofiske forutsetninger.

Les om gruppens forskningsstrategi og aktiviteter.