Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning
Nyhet

Solstrandseminaret 2019: PROFESSIONAL DISCRETION

Den 12. – 13. september arrangerte Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning et internasjonalt forskningsseminar med inviterte prominente gjester fra USA og Norge.

Hovedinnhold

Prof. Patricia Benner og Catherine Chesla fra University of California og professor emerita Kari Martinsen, VID vitenskapelige høyskole og professor emerita Kari Wærness, Universitetet i Bergen deltok.

Disse fire har bidratt i teoriutvikling og forskning av stor betydning innen sykepleie og helsefag gjennom en årrekke, og vi kjenner også Kari Martinsen og Kari Wærness som skarpe samfunnsdebattanter knyttet til helsevesenets innretning og ulik type kunnskap som trengs i møte med mennesker som er syke. To av gruppens egne medlemmer bidro også med innlegg: førsteamanuenser Randi Sviland og Marianne Kjelsvik.

Seminaret var en hendelse av historiske dimensjoner; aldri før har disse fire frontkjemperne i helsefaglig sammenheng møttes i ett og samme seminar, ei heller vil det bli siden tatt den høye alderen i betraktning alle av dem har nådd.