Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning
Nyhet

Ny bok fra Nordisk nettverk i helsefaglig fenomenologisk forskning

Boka er en samnordisk antologi som beskriver hvorfor det behøves filosofi og vitenskapsteori som grunn i empirisk forskning og hvorfor nettopp den fenomenologiske filosofien er anvendbar som en slik grunn.

Hovedinnhold

Dahlberg, H., Ellingsen, S., Martinsen, B., Rosberg, S. (red.) (2019). Fenomenologi i praktiken. Fenomenologisk forskning i et skandinavisk perspektiv. Liber.

En av gruppens medlemmer er en av flere redaktører (Sidsel Ellingsen), og Eva Gjengedal har bidratt som forfatter i ett av bokas kapitler (sammen med Else Lykkeslet). Boka har to deler: Praktisk fenomenologi og Fenomenologisk praktik.