Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning
Nyhet

Ny PhD-avhandling fra Gruppe i fenomenologisk helsefaglig forskning

Hovedinnhold

Marianne Kjelsvik forsvarte sin avhandling: Pregnant and ambivalent: Experiences of women and health personel in the decision-making process, i disputas i juni i år.

Her er nærmere omtale av avhandlingen: Abort eller ikke? Fri til å velge – ambivalent til valget