Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning

Målsettinger

Gruppens målsettinger kan oppsummeres slik:

Hovedinnhold

  • å diskutere grunnleggende forutsetninger for fenomenologisk forskning på tvers av ulike retninger
  • å videreutvikle og tilpasse etablerte metoder til en helsefaglig kontekst
  • å konkretisere og utvikle forskningsbasert kunnskap relatert til helsearbeideres og pasienters/klienters/brukeres livsverdenserfaringer
  • å bidra til/styrke formidling av slik kunnskap innen helse- og sosialfagene
  • å videreutvikle etablerte og etablere nye forskningsnettverk innen det aktuelle området både nasjonalt og internasjonalt