Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning

Hovedinnhold

Medlemmer 2019

 

Interne: Faste vitenskapelige stillinger ved IGS/UiB:

Prof. Målfrid Råheim (leder)

Prof. emerita Eva Gjengedal

Førsteamanuensis Inger Haukenes

Førsteamanuensis Frøydis Bruvik

Førsteamanuensis Jorunn Drageset

Førsteamanuensis Ragnhild Tveit Sekse, KI(UiB), HUS

 

Interne: Bistilling ved IGS/UiB

Professor Pia Dreyer

Førsteamanuensis Sidsel Ellingsen

 

Eksterne: Faste vitenskapelig stillinger ved HVL, VID:

Professor Marit Graue, HVL, Campus Bergen

Professor Liv Heide Magnussen, HVL, Campus Bergen

Professor Pia Dreyer, /IGS UiB

Førsteamanuensis Sidsel Ellingsen, VID Haraldsplass/IGS UiB

Førsteamanuensis Asgjerd Moi, HVL, Campus Bergen

Førsteamanuensis Randi Sviland, HVL, Campus Bergen

Førsteamanuensis Eli Natvik, HVL, Campus Førde

Førsteamanuensis Tove Dragesund, HVL, Campus Bergen

Førsteamanuensis Aud Marie Øien, HVL, Campus Sogndal

Førsteamanuensis Beate Kolltveit Hope, HVL, Campus Bergen

Msc/sykepleier Ingunn Eikeland, HUS

Msc/fysioterapeut Marit Nielsen Albertsen, HUS

Førsteamanuensis Marianne Kjelsvik, NTNU Ålesund

 

PhD-kandidater:

Stipendiat/fysioterapeut Janiche Helen Pedersen, IGS, UiB

Stipendiat/sykepleier Lina Lernevall, IGS/HUS

Stipendiat/antropolog Mari Husabø, IGS/HVL

Stipendiat/sykepleier Bente Egge Søvde, IGS, UiB

Stipendiat/sykepleier Ingvild Hernar, HVL

Stipendiat/sykepleier Stine Flinterud, VID Haraldsplass

Stipendiat Åshild Gjellestad, VID Haraldsplass

Stipendiat/sykepleier Ann-Cathrin Melby, HVL

 

Masterstudenter

Leila Marie Frid, sykepleier

Tanja Lukkari, sykepleier

Anne Marie Klausen, sykepleier

Juliane Løvik, sykepleier

Janita Svindseth, sykepleier

Ingrid Loftås, fysioterapeut

Heidi Hordvik, fysioterapeut