Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning

Hovedinnhold

Leder av gruppen:
Målfrid Råheim

 

Faste aktiviteter:

Månedlige seminarer i gruppen, arrangere ett internasjonalt forskningsseminar årlig samt delta på årlige samlinger i Nordisk nettverk i helsefaglig fenomenologisk forskning.