Hjem
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning

Nyhetsarkiv for Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning

Boka er en samnordisk antologi som beskriver hvorfor det behøves filosofi og vitenskapsteori som grunn i empirisk forskning og hvorfor nettopp den fenomenologiske filosofien er anvendbar som en slik grunn.
Den 12. – 13. september arrangerte Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning et internasjonalt forskningsseminar med inviterte prominente gjester fra USA og Norge.
Gruppe for helsefaglig fenomenologisk forskning avholdt sitt årlige Solstrandseminar 11. og 12. september. Årets tema var "Empirical lifeworld phenomenology – different approaches". Seminaret ble arrangert i samarbeid med tilsvarende forskningsgruppe ved Høgskolen i Molde og tilsammen 25 personer fra de to forskningsgruppene deltok.
The need for organ donations can create ethical challenges for healthcare professionals. Two recent publications explore the experiences of healthcare professionals involved in situations where brain death is an inevitable outcome, and they must broach the issue of organ donation with the families.
Under finner du referanser og linker til et utvalg publikasjoner fra forfattere med tilknytning til gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning.
Randi Sviland disputerer 11. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study.”